CE Belgesi

CE Belgesi  - KAYER Danışmanlık

CE Belgesi

CE uygunluk işareti, “Conformite Europeenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta olup “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelmektedir ve aşağıda gösterildiği şekilde sembolize edilmektedir. CE işareti aşağıdaki formatta olmalıdır. CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunmalıdır.

CE Belgelendirme Kapsamı / CE işareti Direktifleri (Yönetmelikleri,Mevzuatları)

* Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri
* Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)
* Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC – 98/37/AT
* Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC – 89/66/AT
* Asansör Direktifi 95/16/EC – 95/16/AT
* Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC – 93/42/AT
* ATEX Direktifi 94/9/EC – 94/9/AT
* Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 9/5/EC – 99/5/AT
* Gürültü Direktifi 2000/14/EC – 2000/14/AT
* Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
* Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
* Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
* Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
* Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
* Ölçü Aletleri Yönetmeliği
* İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
* Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
* Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
* Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
* Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
* Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
* Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
* Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
* Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
* Gezi Tekneleri Yönetmeliği
* Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
* Gemi Teçhizatı Yönetmeliği


image

Asansör Belgelendirme

KAYER Danışmanlık, asansör ile ilgili tüm kalite ve yeterlilik belgelerinin alınmasında tecrübeli ekibiyle siz değerli firmalarımızın üzerindeki yükü azaltmak için hizmet vermektedir.

Asansör Belgelendirme